ผลงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โครงการ: Turnkey Wastewater Treatment Plant 10 m3/day

ลูกค้า: Skintec Interproducts Co., Ltd.

ประเภทน้ำเสีย: Cosmetic and Skin Care Products

ชนิดระบบบำบัด: Chemical Treat, Dissolve Air Flotation; DAF, Anaerobic Filter and Activated Sludge; AS

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Installation and Operation Wastewater Treatment 180 m3/day

ลูกค้า: Holiday Inn Pattaya    

เจ้าของงาน: C&Sun Sanitary System (2004) Co., Ltd.

ประเภทน้ำเสีย: Toilet and Kitchen

ชนิดระบบบำบัด: Activated Sludge; AS

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Installation and Operation Wastewater Treatment 420 m3/day

ลูกค้า: Whizdom Inspire Sukhumvit 101

เจ้าของงาน: Tri-En Solution Co., Ltd.

ประเภทน้ำเสีย: Toilet and Kitchen

ชนิดระบบบำบัด: Activated Sludge; AS

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Turnkey Wastewater Treatment Plant 10 m3/day

ลูกค้า: CMT Automotive Co., Ltd.

เจ้าของงาน: VSC Thai Corporation Co., Ltd.

ปรเภทน้ำเสีย: Plating and Chemical Products

ชนิดระบบบำบัด: Chemical and Sedimentation

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Turnkey Wastewater Treatment Plant 8 m3/day

ลูกค้า: Suchada Meat Product Co., Ltd.

ประเภทน้ำเสีย: Sausage Products

ชนิดระบบบำบัด: Anaerobic Filter and Fix-Film Aeration

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Design Air Pollution Treatment 1,800 m3/hr.

ลูกค้า: CPRAM Co., Ltd.

ประเภทอากาศเสีย: Sludge Dewatering Treatment

ชนิดระบบบำบัด: Ozone System

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Installation and Operation Wastewater Treatment 400 m3/day

ลูกค้า: The Riverie by Katathani

ประเภทน้ำเสีย: Toilet Kitchen and Laundry

ชนิดระบบบำบัด: Fixed-Film Aeration and Disinfection

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Turnkey Wastewater Treatment 100 m3/day

ลูกค้า: Maruey Rubber Co., Ltd.

ประเภทน้ำเสีย: Rubber Products

ชนิดระบบบำบัด: Aerated Lagoon and Recycling Water

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

 

โครงการ: Turnkey Wastewater Treatment Plant 1,200 m3/day

ลูกค้า: Latex Systems PLC.

เจ้าของงาน: S-Trade Corporation Co., Ltd.

ประเภทน้ำเสีย: Rubber Products

ชนิดระบบบำบัด: Chemical and Biological Treatment

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

, ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย , ผลงานของเรา, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย