ทุกปัญหาสิ่งแวดล้อมของท่านปรึกษาเรา

บทนำ

บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด (ENCARE INNOVATION CO., LTD.) ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2559 มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มวิศวกรและนักวิชาการสาขาสิ่งแวดล้อมที่มากประสบการณ์ จึงเกิดการรวมตัวในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเป็นปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ การควบคุม และการดูแลระบบบำบัดมลพิษต่างๆ ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เรายังตระหนักถึงการลดใช้พลังงานและการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดมลพิษไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า สารเคมี การซ่อมแซมอุปกรณ์และการกำจัดกากของเสีย จึงมั่นใจได้ว่าบริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี
            เรามุ่งมั่นในการบริการลูกค้าตามหลักวิชาชีพและความซื่อสัตย์ โดยยึดหลักการที่ว่า “การบำบัดมลพิษที่ดี มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม” ด้วยปรัชญานี้ทำให้เรามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการบริการอย่างเอาใจใส่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เรามีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ความต้องการ

บริการของ Encare

งานที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม และผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

บริการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดมลพิษให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อ่านต่อ…

งานออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรมในรูปแบบนิติบุคคลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตาม “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง

บริการจัดการอบรมการสมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมระบบบำบัดมลพิษ การแก้ไขปัญหา การปลูกจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อ่านต่อ…

งานตรวจสอบประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย และตรวจงานต่างๆ

บริการตรวจสอบ ตรวจเช็คและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงประสิทธิภาพระบบบําบัดมลพิษที่มีอยู่โดยผู้เชี่ยวชาญ  อ่านต่อ…

ทำไมต้อง Encare

ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

ราคาเป็นมิตรกับผู้ประกอบการ

ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับหน้างาน

ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม แบบสอดคล้องกับกฎหมาย

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรในรูปแบบนิติบุคคล

บริการด้วยใจ

ตัวอย่างผลงานของเรา

, หน้าแรก, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

Project: Turnkey Wastewater Treatment Plant 10 m3/day

, หน้าแรก, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

Project: Installation and Operation Wastewater Treatment 420 m3/day

, หน้าแรก, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

Project: Turnkey Wastewater Treatment Plant 10 m3/day

, หน้าแรก, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

Project: Turnkey Wastewater Treatment Plant 1,200 m3/day

, หน้าแรก, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

Project: Turnkey Wastewater Treatment Plant 8 m3/day

, หน้าแรก, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

Project: Design Air Pollution Treatment 1,800 m3/hr.