รายละเอียดงาน

1. พนักงานขาย (Sales, Sales Engineer) 1 ตำแหน่ง

Responsibilities :

– ออกหาลูกค้าใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท

– พบปะลูกค้าเก่า รักษาฐานลูกค้า และสำรวจความต้องการและปัญหา

– วางแผนการขาย และเก็บข้อมูล เพื่อเสนอราคา

– ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

– ประสานงานภายในและนอกองค์กร

– ติดตามงาน จนส่งมอบแก่ลูกค้า

Qualificationes :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบบำบัดมลพิษ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และพลังงานพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการนำเสนองานได้

– มีทักษะการพูด การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

– มีใจรักด้านงานบริการและงานขาย

– มีความซื่อสัตย์ และอดทนต่อแรงกดดัน

– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีรถยนต์ส่วนตัว

สมัครงานกับเรา