บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด (ENCARE INNOVATION CO., LTD.) ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2559 มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มวิศวกรและนักวิชาการสาขาสิ่งแวดล้อมที่มากประสบการณ์ จึงเกิดการรวมตัวในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเป็นปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ การควบคุม และการดูแลระบบบำบัดมลพิษต่างๆ ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เรายังตระหนักถึงการลดใช้พลังงานและการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดมลพิษไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า สารเคมี การซ่อมแซมอุปกรณ์และการกำจัดกากของเสีย จึงมั่นใจได้ว่าบริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี            
            เรามุ่งมั่นในการบริการลูกค้าตามหลักวิชาชีพและความซื่อสัตย์ โดยยึดหลักการที่ว่า “การบำบัดมลพิษที่ดี เริ่มจากการดูแลที่ดี” ด้วยปรัชญานี้ทำให้เรามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและการบริการอย่างเอาใจใส่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เรามีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ความต้องการ
 
 
www.encare-innovation.com .